"Seeking to unite"

The Chester Satz Company (Poughkeepsie, Ny)